CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

two-content-business-partners-discussing-issue (3)

IP GROUP đã, đang và sẽ tư vấn cho các khách hàng của IP GROUP về các nội dung liên quan đến Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo.


NỘI DUNG TƯ VẤN

 • Xây dựng hồ sơ tài sản trí tuệ/tài sản vô hình (IP Portfolio) và bộ nhận dạng nhãn hiệu/thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp hoặc quyền tác giả.
 • Tư vấn giúp doanh nghiệp phát triển, đóng gói và thương mại hóa các ý tưởng, đề tài nghiên cứu sản phẩm/quy trình liên quan đến KHCN.
 • Bộ quy chế quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế (đặc biệt là USPTO và WIPO).
 • Tư vấn pháp lý.
 • Gia hạn, sửa đổi các giấy chứng nhận, bằng độc quyền sáng chế.
 • Chuyển giao công nghệ.
 • Chiến lược chinh phục nhà đầu tư.
 • Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

female-speaker-giving-presentation-hall-university-workshop-audience-conference-hall (1)

Trong 5 năm thành lập, IP GROUP đã có cơ hội đào tạo cho các tập đoàn hàng đầu Việt Nam các nội dung về Đổi mới Sáng tạo và IP, giúp cho các công ty hiểu và có thể ứng dụng vào các ý tưởng, sáng kiến để biến ý tưởng, sáng chế đó thành bằng độc quyền sáng chế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Tư duy sáng tạo và phương pháp (Design Thinking & Method).
 • Ý nghĩa của sở hữu trí tuệ và sáng chế trong chiến lược nghiên cứu và tạo ra sản phẩm mới cho Start-up.
 • Làm thế nào để bảo vệ ý tưởng và biến ý tưởng thành sáng chế.
 • Vai trò của sáng chế trong chiến lược chinh phục nhà đầu tư.
 • Làm thế nào để tạo sản phẩm mới từ việc tận dụng cơ sở dữ liệu sáng chế của thế giới?
 • Làm thế nào để xây dựng danh mục tài sản sáng chế?
 • Kỹ năng tra cứu sáng chế.
 • Kỹ năng viết sáng chế và đọc hiểu các bằng độc quyền sáng chế.
 • Làm thế nào để thực thi một thỏa thuận chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp?
 • Định giá và thẩm định giá sáng chế.
Đăng ký

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ