ĐỔI-MỚI-SÁNG-TẠO-2


Các ý tưởng của doanh nghiệp thường tồn tại dưới dạng thô (Rough ideas) và thường tốn nhiều thời gian, hoặc không phát triển thành sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp, hay khi phát triển thành ý tưởng thì bị trùng với ý tưởng đã có sẵn trên thế giới. Điều này gây khó khăn trong việc đăng ký sáng chế cho doanh nghiệp dẫn đến khó thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ hoặc chuyển giao công nghệ cho khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, IP Group vận dụng 2 phương pháp luận là tận dụng tập sáng chế của thế giới và phương pháp đổi mới sáng tạo sao cho các ý tưởng thô được cải tiến hơn so với các sản phẩm/dịch vụ hiện có dựa vào tập sáng chế của thế giới để cải tiến sản phẩm. Việc biến ý tưởng thô thành ý tưởng tinh gọi là Renovation.

ccccccc-1

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn về việc nắm bắt xu hướng công nghệ hoặc xác lập các quyền SHTT , IP Group sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giải các bài toán mà doanh nghiệp đang gặp phải. Việc này gọi là Resolution. Từ đó, IP Group giúp cho doanh nghiệp có ý tưởng tinh/sáng chế mới có thể thương mại hóa hoặc chuyển giao công nghệ. Hơn thế nữa, nâng cao giá trị hồ sơ năng lực của doanh nghiệp để thu hút được nhà đầu tư trong và ngoài nước.

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ MỘT SÁNG CHẾ CÓ GIÁ TRỊ

  • Sáng chế có thể tự bảo vệ chính sáng chế khi đối thủ muốn sao chép sáng chế của doanh nghiệp
  • Sáng chế có thể chuyển giao công nghệ cho đối thủ và khách hàng cần sáng chế có những chức năng giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.
  • Người viết sáng chế phải cho thấy được nội hàm của sáng chế phải là người xuất thân từ khoa học công nghệ, có kiến thức về kinh tế như quản trị kinh doanh, hiểu về Luật về sở hữu trí tuệ,v.v để viết và đăng ký thành công 1 sáng chế.
  • Đây cũng là điểm mạnh của IP GROUP đã viết được nhiều bằng sáng chế thành công cho doanh nghiệp nói riêng và các nhà sáng chế nói chung

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý liên quan Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ