dak-lak-50-tan-ca-phe-se-di-ve-dau-sau-hon-10-nam-khoi-kien

TƯ VẤN PHÁP LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Tư vấn về các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các Biên bản ghi nhớ, Cam kết bảo mật, Bản đề xuất, Chuyển nhượng/Chuyển giao công nghệ,...
  • Tư vấn các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, tài sản vô hình và chiến lược bao vây hoặc tránh các công nghệ/ý tưởng bị trùng với các đối thủ, công ty khác.
  • Tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đàm phán, trình bày các bản đề xuất, bài trình bày và thuyết trình nhằm chinh phục nhà đầu tư, các cơ quan nhà nước.
  • Kết nối với các chuyên gia giỏi liên quan đến đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

IP GROUP sẽ giúp công ty tìm kiếm, phân tích và xúc tiến việc mua/nhận chuyển giao công nghệ từ chủ sở hữu của những sáng chế có nội hàm liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà một trong các hoạt động này đã và đang đem lại hơn 30% trên tổng doanh thu của công ty.

Đăng ký

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ