VĂN BẰNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP

Năm 2021 vừa qua, theo báo cáo từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP Việt Nam), có hơn 73.000 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) - tăng 5,4% so với năm 2020.

Trong đó, IP GROUP vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng nộp đơn đăng ký sáng chế cho các doanh nghiệp không chỉ ở Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) mà còn hỗ trợ và tư vấn đăng ký ở Mỹ (USPTO) và Châu Âu (WIPO PCT/Paris Convention) sao cho mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.

Dưới đây là danh sách các văn bằng sáng chế/ nhãn hiệu mà IP GROUP đã giúp khách hàng đạt được trong năm 2021

Bằng độc quyền sáng chế
Avocado extract composition has bactericidal and antiviral properties and method of manufacturing the same
Avocado extract composition has bactericidal and antiviral properties and method of manufacturing the same

Khách hàng: Bùi Văn Cứ

Số bằng: US 10,888,105 B2

Ngày cấp: 12/01/2021

Fully automatic convection current vacuum freeze drying method
Fully automatic convection current vacuum freeze drying method

Khách hàng: Vinamit

Số bằng: US 10,921,058 B2

Ngày cấp: 16/02/2021

Method and system for simulating plant-growing environment
Method and system for simulating plant-growing environment

Khách hàng: Công ty TNHH Treant Protector VN

Số bằng: US 11,083,143 B2

Ngày cấp: 10/08/2021

Coffee extract powder (instant coffee) and method for preparing the same using a smart high-volume coffee brewing machine and a convection current freeze drying apparatus
Coffee extract powder & method for preparing the same using a smart high-volume coffee brewing machine & a convection current freeze drying apparatus

Khách hàng: Vinamit

Số bằng: US 11,185,087 B2

Ngày cấp: 30/11/2021

Apparatus for treating wastewater and a system for collecting and treating wastewater combining rainwater drainage
Apparatus for treating wastewater and a system for collecting and treating wastewater combining rainwater drainage

Khách hàng: Trương Văn Đàn

Số bằng: US 11,247,924 B2

Ngày cấp: 15/02/2022

Convection current freeze drying apparatus and method of operating the same
Convection current freeze-drying apparatus and method of operating the same

Khách hàng: Vinamit USA LLC.

Số bằng: US 10,451,346 B1

Ngày cấp: 22/10/2019

Oral enteral vegetarian food compositions and method of manufacturing the same

Oral/enteral vegetarian food compositions and method of manufacturing the same

Khách hàng: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife

Số bằng: US 10,7163,22 B1

Ngày cấp: 21/07/2020

Intelligent plug-and-play point-to-multipoint internet of things (IoT) platform and method of managing the same

Intelligent plug-and-play point-to-multipoint internet of things (iot) platform and method of managing the same


Khách hàng: Cty TNHH kỹ thuật Tesla Việt Nam

Số bằng: US 10,805,155 B1

Ngày cấp: 13/10/2020

System and method for making synthetic building materials using plastic waste combined with industrial and agricultural scrap

System and method for making synthetic building materials using plastic waste combined with industrial and agricultural scrap

Khách hàng: Phan Trọng Hoàn, 

Trần Thị Bích Thủy

Số bằng: US 11,267,948 B2

Ngày cấp: 08/3/2022

Three dimensional degree real-time full information smart management integrated mapping system and process of generating the same
Three dimensional degree real-time full information smart management integrated mapping system & process of generating same

Khách hàng: Cty CP GP chuyên gia StarGlobal

Số bằng: US 10,922,881 B2

Ngày cấp: 16/02/2021

Cluster computing system and method for automatically generating extraction patterns from operational logs
Cluster computing system and method for automatically generating extraction patterns from operational logs

Khách hàng: Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Số bằng: US 11,003,697 B2

Ngày cấp: 11/05/2021

Mixture of cell extract and method for site-directed cloning
Mixture of cell extract and method for site-directed cloning

Khách hàng: Đại học Quốc Gia TCM

Số bằng: US 11,198,879 B2

Ngày cấp: 14/12/2021

Concentrated sugarcane juice powder and method for preparing the same using the convection current freeze drying apparatus
Concentrated sugarcane juice powder and method for preparing the same using the convection current freeze drying apparatus

Khách hàng: Vinamit USA LLC.

Số bằng: US 10,676,797 B1

Ngày cấp: 09/06/2020

Oral enteral nutritious foods and method of manufacturing the same

Oral/enteral nutritious foods and method of manufacturing the same

Khách hàng: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife

Số bằng: US 10,743,574 B2

Ngày cấp: 18/08/2020

Smart toothbrush

Smart Toothbrush


Khách hàng: Nguyễn Bá Hiền

Số bằng: US 10,863,818 B2

Ngày cấp: 15/12/2020

Group-equivariant convolutional neural networks for 3D point clouds

Group-equivariant convolutional neural networks for 3D point clouds


Khách hàng: FPT USA Corp.

Số bằng: US 11,295,170 B1

Ngày cấp: 05/04/2022

Capture 2

Heat and oxidation resistant Δ9 tetrahydrocannobinol (THC) and cannabiniol (CBD) compound and method of manufacturing the same


Khách hàng: Vương Cẩm Diệu

Số bằng: US 11,396,500 B2

Ngày cấp: 26/07/2022

Capture

Multipurpose pertilizer composition and method of manufacturung the same


Khách hàng: VIET NAM HIGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Số bằng: US 11,512,029 B1

Ngày cấp: 29/11/2022

Concentrated fruit juice powder and method for preparing the same using a non-linear screw press juicer and convection current freeze drying apparatus
Concentrated fruit juice powder &method prepare the same using non-linear screw press juicer & convection current freeze drying apparatus

Khách hàng: Vinamit

Số bằng: US 10,921,058 B2

Ngày cấp: 16/02/2021

System and method for indexing spatial data in a computer network using the least differential sum and binary decision tree
System and method for indexing spatial data in a computer network using the least differential sum and binary decision tree

Khách hàng: Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Số bằng: US 11,068,514 B2

Ngày cấp: 20/07/2021

Betel leaf extract composition has bactericidal and antiviral properties and method of manufacturing the same
Betel leaf extract composition has bactericidal & antiviral properties & manufacturing the same

Khách hàng: Huỳnh Kỳ Trân

Số bằng: US 11,185,493 B1 

Ngày cấp: 30/11/2021

Smart cabinet for home gardening
Smart cabinet for home gardening


Khách hàng: Treant Protector PTE.LTD.

Số bằng: US 10,709,076 B2

Ngày cấp: 14/07/2020

Method and device for converting municipal waste into energy

Method and Device for converting municipal waste into energy

Khách hàng: Kevin Phan - Chau Luu - Hoa Huynh

Số bằng: US 10,774,267 B2

Ngày cấp: 15/09/2020

Dynamic thermochemical process and system

Dynamic thermochemical process and systemKhách hàng: Long Duc Vu

Số bằng: US 9,861,951 B2

Ngày cấp: 01/09/2018

Mineral organic fertilizers composition and process of manufacturing the same

Mineral organic fertilizers composition and process of manufacturing the same


Khách hàng: Hanh Te Truong

Số bằng: US 11,345,646 B2

Ngày cấp: 31/05/2022

Capture 1

Multipurpose mosquito repellant composition and method of manufacturing the same


Khách hàng: Cty TNHH Tinh Dầu Điền Trúc

Số bằng: US 11,395,496 B2

Ngày cấp: 26/07/2022

f

Multipurpose fertilizer composition and method of manufacturing the same


Khách hàng: VIET NAM HIGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Số bằng: US11512029B1

Ngày cấp: 29/11/2022

Quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học dùng ăn qua ống thông hoặc đường miệng

Quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học dùng ăn qua ống thông hoặc đường miệng

Khách hàng: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife

Số bằng: 1-0021711

Ngày cấp: 08/12/2019

Sáng chế Hệ thống thiết bị áo làm mát cơ thể và phương pháp trao đổi nhiệt cho hệ thống này
Hệ thống thiết bị áo làm mát cơ thể và phương pháp trao đổi nhiệt cho hệ thống này


Khách hàng: Công ty TNHH TMDVXNK 

Vĩnh Thịnh Hưng

Số bằng: VN 30769

Ngày cấp: 09/12/2021

Capture
Lưới kim loại có các mắt hình lục giác dự ứng lực, và phương pháp dệt lưới này

Khách hàng: Chim Văn Cang

Số bằng: VN 0033789

Ngày cấp: 23/09/2021

d
Quy trình sản xuất phân hữu cơ khoáng tổng hợp và sản phẩm thu được từ quy trình này

Khách hàng: Trương Tế Hanh

Số bằng: 1-0034484

Ngày cấp: 25/11/2022

Máy trồng thực vật và quy trình trồng trọt theo phương pháp khí canh
Máy trồng thực vật và quy trình trồng trọt theo phương pháp khí canh

Khách hàng: Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình

Số bằng: VN 2799 

Ngày cấp: 17/12/2021

Capture 4
Nền tảng và phương pháp quản lý Internet vạn vật (IoT) từ điểm tới đa điểm đến giao thức cắm và chạy

Khách hàng: Công ty TNHH Kỹ thuật Tesla Việt Nam (VN)

Số bằng: 1-0032278

Ngày cấp: 13/05/2022

b
Nghiên cứu ứng dụng trường điện từ trong cấp đông thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Khách hàng: Nguyễn Thị Tâm Thanh

Số bằng: 1-0034469

Ngày cấp: 23/11/2022

Hệ thống chống ngập, sụt lún và quy trình xây dựng hệ thống chống ngập, sụt lún
Hệ thống chống ngập, sụt lún và quy trình xây dựng hệ thống chống ngập, sụt lún

Khách hàng: Công ty cổ phần IP Group

Số bằng: VN 30958

Ngày cấp: 28/12/2021

Capture
Máy thu hoạch rau và phương pháp phân loại rau được thực hiện bởi máy này

Khách hàng: Nguyễn Hữu Chúc

Số bằng: 2-0002982

Ngày cấp: 25/09/2022


Capture
Hệ thống dệt lưới kim loại có các mắt hình lục giác ứng lực và phương pháp dệt lưới kim loại có các mắt hình lục giác dự ứng lực sử dụng hệ thống này

Khách hàng: Chim Văn Cang

Số bằng: 1-0034417

Ngày cấp: 21/11/2022

Giấy chứng nhận độc quyền nhãn hiệu
Nhãn hiệu hatto Ăn phải ngon
HATTO Ăn Phải Ngon, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên

Số đơn: US 88578335

Nhãn hiệu AR'ERA
AR'ERA

Khách hàng: Công ty TNHH Art Era Nguyễn Thủy

Số đơn: US 88325105

O'GO MEAL
O'go meal

Khách hàng: Cty TNHH Khoa học Dinh Dưỡng ORGALIFE

Số đơn: US 88315544

zAI
ZAI

Khách hàng: Cty TNHH FULL CIRCLE Việt Nam

Số đơn: US 88652288

4
HATTO Ai Cũng Có Thể Sành Ăn, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên

Số đơn: US 88829940

Cana Fish Sauce
Cana Fish Sauce

Khách hàng: Cty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung- Ninh Thuận

Số đơn: US 88113031

O THE YELLOW CHAIR SPECIALTY COFFEE
O THE YELLOW CHAIR SPECIALTY COFFEE

Khách hàng: Cty TNHH Quốc tế Kim & Kim

Số đơn: US 88159469

HATTO KÊT BAN HAP KHÂU
HATTO KẾT BẠN HẠP KHẨU

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên

Số đơn: US 88645435

Nhãn hiệu KAHAMI
KAHAMI, 
hình

Khách hàng: Trịnh Thị Phi Đoàn

Số đơn: US 88529215

ORGALIFE NUTRITIONAL SCIENCE
ORGALIFE

Khách hàng: Cty TNHH Khoa học Dinh Dưỡng ORGALIFE

Số đơn: US 88529215

ON6
ON6

Khách hàng: Cty TNHH FULL CIRCLE Việt Nam

Số đơn: US 88652279

HATTO AI
HATTO AI

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên

Số đơn: US 88824026

Nhãn hiệu Touchie Feelie Chạm cả bầu trời yêu thương
Touchie Feelie, hình

Khách hàng: Đào Nguyễn Phương Linh

Số đơn: VN 4-2018-38865

facepass
Facepass, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Dữ liệu trí tuệ

Số đơn: VN 4-2019-22370

Nhãn hiệu Good Morning Gan
Good Morning Gan, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Quốc Tế Kim và Kim   

Số đơn: VN 4-2018-44584

Databrain
DataBrain, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Dữ liệu trí tuệ

Số đơn: VN 4-2019-22372

Long Thuy since 1999.jpg
Long Thuy since 1999, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Long Thủy - LT

Số đơn: VN 4-2020-18315

Nhãn hiệu Royal Umeshu
ROYAL UMESHU R, hình

Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư DOHA

Số đơn: VN 4-2019-35802

Hatto Ai Cũng Có Thể Sành Ăn
Hatto Ai cũng có thể sành ăn, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên

Số đơn: 4-2020-07245

LWS
LWS,hình

Khách hàng: Hà Thị Thu Sương

Số đơn: 4-2020-25928

Capture 3
LATOYS, hình

Khách hàng: Cty TNHH LONG AN TOYS

Số đơn: 4-2020-18314

Capture 9
Viet Nam Bird's Nest, 
hình

Khách hàng: Hứa Lý Thị Lan Phương

Số đơn: 4-2020-45732

4

Lean Supply Chain, hình
 

Khách hàng: Công ty cổ phần LEANWARES


Số đơn:  4-2020-40391 

Nhãn hiệu DOSACHI
DOSACHI, hình

Khách hàng: Trịnh Thị Phi Đoàn

Số đơn: VN 4-2019-26333

Nhãn hiệu ezHR
ezHR, hình

Khách hàng: Công ty cổ phần giải pháp Tinh Hoa

Số đơn: VN 4-2020-07244

Nhãn hiệu Zai
ZAI, hình

Khách hàng: Công ty TNHH FULLCIRCLE VN   

Số đơn: VN 4-2019-40005

Nhãn hiệu KAHAMI
KAHAMI, hình

Khách hàng: Trịnh Thị Phi Đoàn

Số đơn: VN 4-2019-26332

Nhãn hiệu Startup Lounge Sài Gòn
V-star.up LOUNGE SaiGon, hình

Khách hàng: Nguyễn Thị Kim Hạnh

Số đơn: VN 4-2018-38864

LANAT L a n a T hình
LANAT, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Tuấn

Số đơn: 4-2020-04174

Sea sun Gà vườn kho mắm thơm
Sea Sun Gà vườn kho mắm thơm, hình

Khách hàng: Nguyễn Thị Sơn Hải

Số đơn: 4-2020-30031

HYPER-X TECHNOLOGIES
Hyper-X Technologies, hình

Khách hàng: Nguyễn Trọng Kiên

Số đơn: 4-2018-42451

Capture 7
Quốc Yến, hình

Khách hàng: Lý Hứa Thị Lan Phương

Số đơn: 4-2020-45731

Capture 10

Balance, hình

Khách hàng: Treant Protector PTE. LTD.

Số đơn: 4-2019-21814

9

Balance, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Digital Power Media

Số đơn:  4-2020-18311 

Nhãn hiệu ON6
ON6 Energy Booster, hình

Khách hàng: Công ty TNHH FULLCIRCLE VN

Số đơn: VN 4-2019-26333

Long thủy mộc
Long Thuy since Mộc,hình

Khách hàng: Công ty TNHH Long Thủy - LT

Số đơn: VN 4-2019-18313

CAMTRACK
Camtrack, hình

Khách hàng: Công ty TNHH Dữ liệu trí tuệ

Số đơn: VN 4-2019-22371

Nhãn hiệu Treant Protector
Treant Protector

Khách hàng: Công ty TNHH Treant Protector VN   

Số đơn: VN 4-2018-44584

Nhãn hiệu hatto Ăn phải ngon
HATTO Ăn Phải Ngon, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên   

Số đơn: VN 4-2019-29470

Hatto-AI AI HATTO hình
HATTO-AI, hình

Khách hàng: Nguyễn Anh Nguyên   

Số đơn: 4-2020-05386

Sea sun Chim bồ câu ra ràng kho mắm thơm
Sea Sun Bồ câu ra ràng kho mắm thơm, hình

Khách hàng: Nguyễn Thị Sơn Hải

Số đơn: 4-2020-30032

METTI TECHNOLOGY
Metti technology, hình

Khách hàng: Phùng Nam Hải

Số đơn: 4-2020-10935

Capture8

Việt Nam Quốc Yến,
 hình

Khách hàng: Hứa Lý Thị Lan Phương

Số đơn: 4-2020-45733

Capture2


Factorycare, hình


Khách hàng: Công ty cổ phần LEANWARES

Số đơn:  4-2020-37295 

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả
Capture
Phần mềm thí nghiệm vật lý và hóa học

Khách hàng: Nguyễn Hoài Sơn

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 3
Phần mềm NUMERICAL METHOD 2.8

Khách hàng: Nguyễn Hoài Sơn

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 7
ZAI Phần mềm FINVIET - ARMATA - ECO Merchant

Khách hàng: Công ty cổ phần công nghệ Finviet 

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 10
Bài viết dự án I Can Fly

Khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Hạt Giống Số 

Loại hình: Tác phẩm viết

Capture 11
 "Digital Seed SMS Center - Hệ thống quản lý, giám sát, thống kê việc tương tác giữa người dân và chính quyên thông qua phần mềm tin nhắn SMS

Khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Hạt Giống Số 

Loại hình: Chương trình máy tính

TaOn
 Bài hát "Tạ Ơn"Khách hàng: Đinh Kim Nga (Thích Tuệ Hải)

Loại hình: Tác phẩm âm nhạc

3
 Hình thức thể hiện logo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Khách hàng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại hình: Mỹ thuật ứng dụng

Capture 1
Phần mềm thí nghiệm cơ học - Xây dựng Semilab 
- V2.0

Khách hàng: Nguyễn Hoài Sơn

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 5
 Bài tập vượt qua nỗi sợ nCoV

Khách hàng: Đặng Đức Thành

Loại hình: Tác phẩm viết

Capture 8
 Phần mềm FINVIET - ARMATA - ECO

Khách hàng: Công ty cổ phần công nghệ Finviet 

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 11
 "Digital Seed SMS Center - Hệ thống quản lý, giám sát, thống kê việc tương tác giữa người dân và chính quyên thông qua phần mềm tin nhắn SMS

Khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Hạt Giống Số 

Loại hình: Chương trình máy tính

SongVui
Bài hát "Sống vui"

Khách hàng: Đinh Kim Nga (Thích Tuệ Hải) 

Loại hình: Tác phẩm âm nhạc

1
 
Nền tảng học và thực hành trên mày tính SkillSpar


Khách hàng: Công ty TNHH SkillSpar

Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 4
SAFEM


Khách hàng: Nguyễn Hoài Sơn

 Loại hình: Chương trình máy tính

Capture 6
Bản ghi âm ghi hình Bài tập vượt qua nỗi sợ nCoV

Khách hàng: Đặng Đức Thành

Loại hình: Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Capture 9
 Bài viết "Hệ thống quản lý, giám sát, thống kê việc tương tác giữa người dân và chính quyền thông qua phần mềm tin nhắn SMS"

Khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Hạt Giống Số

Loại hình: Tác phẩm viết

Capture 12
 Bài viết đề án thành lập kênh truyền hình online - Công ty cổ phần Ipplus 

Khách hàng: Công ty cổ phần Ipplus

Loại hình: Tác phẩm viết

BusMap
 Phần mềm BusMap

Khách hàng: Lê Yên Thanh

Loại hình: Chương trình máy tính (Không bao gồm dữ liệu)

2
 Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định tiềm năng - nâng tầm hội nhập 

Khách hàng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại hình: Tác phẩm viết