ĐỔI-MỚI-SÁNG-TẠO-2-1

IP GROUP đã hỗ trợ nộp đơn đăng ký sáng chế cho các doanh nghiệp không chỉ ở Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) mà còn hỗ trợ và tư vấn đăng ký ở Mỹ (USPTO) và Châu Âu (WIPO PCT/Paris Convention) sao cho mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG CỦA IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ