VỀ CHÚNG TÔI

IPGroup được thành lập với mong muốn tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác lập các quyền sở hữu trí tuệ, gia tăng giá trị Tài sản trí tuệ, giá trị tài sản và hồ sơ năng lực của doanh nghiệp thông qua việc đóng gói Tài sản trí tuệ, tài sản vô hình và khẳng định vị thế trên thị trường. Góp phần đẩy mạnh đổi mới - sáng tạo trên đường đua trí tuệ thế giới.

CÁC GIÁ TRỊ MÀ IP GROUP MANG LẠI

KINH NGHIỆM

Có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo giúp cho doanh nghiệp phát triển và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp

ĐÁNG TIN CẬY

Trực tiếp quản lý, nghiên cứu những sáng chế và danh mục sáng chế mà không cần thuê bên thứ ba.

TIẾT KIỆM

Chúng tôi không tính thêm những khoản chi phí khác, đặc biệt là chi phí liên quan đến công văn thẩm định.

NỖ LỰC

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả sau cùng và không bao giờ từ bỏ

KIẾN THỨC 
 CHUYÊN MÔN

Kiến thức chuyên môn về Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, kinh doanh, định giá tài sản sở hữu trí tuệ, thương mại hóa

ĐỘI NGŨ 
CHUYÊN MÔN

Đội ngũ chuyên gia thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đặc biệt là pháp luật Việt Nam, pháp luật Mỹ cũng như WIPO

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO

 Mang đến những khóa đào tạo quan trọng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

THÀNH CÔNG


Tỷ lệ thành công là hơn 90%


1+
Năm kinh nghiệm tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo
1+
Cơ quan nhà nước, tập đoàn, doanh nghiệp, SMEs, Startup, trường học, cá nhân
1+
Hợp đồng liên quan đến Sở hữu trí tuệ (Sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,...) ở Mỹ và Việt Nam
1+
Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trên thế giới

DỊCH VỤ CỦA IP GROUP

Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải các bài toán, vấn đề Khoa học Công nghệ

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý về Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ

Tư vấn và Đào tạo về Đổi mới Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Đóng gói và Định giá Tài sản trí tuệ

Tư vấn pháp lý liên quan Sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng
bản đồ công nghệ

Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ

Chinh phục
nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn xây dựng bản đồ công nghệ

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chinh phục nhà đầu tư

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

KHÁCH HÀNG IP GROUP

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ