Chinh phục nhà đầu tư

  • Rà soát toàn bộ giá trị Sở hữu trí tuệ hiện hữu của doanh nghiệp/startup/SME,… để bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) nội dung, sản phẩm ở dạng Nguyên mẫu hoặc Mô phỏng.
  • Chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để chinh phục nhà đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: Kế hoạch kinh doanh, Mô hình kinh doanh, Trình bày ý tưởng gọi vốn,…).
  • Lập kế hoạch đàm phán, chốt thương vụ và chinh phục nhà đầu tư.
  • Kết nối với các nhà tư vấn chiến lược trong và ngoài nước.

TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED

We are always ready to address your questions.
Don't hesitate to contact us!

Contact information

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ