Đội ngũ giảng viên

NGÔ ĐẮC THUẦN

CEO IP GROUP

  • Tiến sĩ về Đổi mới & Pháp luật Sở hữu Trí tuệ tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
  • Thạc sĩ về Kỹ thuật Máy tính tại Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ về Vật lý Vô tuyến & Điện tử tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Kỹ sư về Điện tử – Viễn thông tại Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên Ban Cố vấn của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Việt Nam

TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED

We are always ready to address your questions.
Don't hesitate to contact us!

Contact information

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ