Đóng gói và định giá tài sản trí tuệ

Trước hết phải rà soát, đóng gói toàn bộ tài sản trí tuệ của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong đó, việc đóng gói tập Sáng chế (Patent Portfolio) và tập Nhãn hiệu (Branding Portfolio) là quan trọng nhất.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SAU ĐÂY:

  • Phương pháp chi phí
  • Phương pháp tương tự
  • Phương pháp DCF
    – Đặc biệt đối với phương pháp thu thập, IP GROUP sử dụng hai cơ chế: dòng tiền chiết khấu (Discount Cash Flow – DCF) và vốn hóa tài sản chủ sở hữu (Capital Equity).
    – Đối với sáng chế hoặc chuỗi các sáng chế (Patent Pool/Portfolio): việc rà soát các Yêu cầu bảo hộ (CLAIMS: Independent/Dependent Points) là rất cần thiết và quan trọng trong định giá và chuyển giao công nghệ.

TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED

We are always ready to address your questions.
Don't hesitate to contact us!

Contact information

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ