Xác lập quyền sở hữu trí tuệ

SÁNG CHẾ

 • Tra cứu và đánh giá khả năng cấp bằng.

 • Viết yêu cầu bảo hộ theo tiêu chuẩn quốc tế (Đảm bảo tính chuyên môn hóa cao cho cả 3 mảng Pháp lý – Công nghệ – Kinh tế).

 • Nộp hồ sơ, theo đuổi đơn và trả lời công văn đến khi nhận được kết quả cuối cùng.

 • Tư vấn đăng ký sáng chế tại cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia như Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIETNAM), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)… theo pháp luật quốc gia, Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) và Công ước Paris.

NHÃN HIỆU

 • Tra cứu và đánh giá khả năng cấp bằng.

 • Nộp hồ sơ, theo đuổi đơn và trả lời công văn đến khi nhận được kết quả cuối cùng.

 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia như Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIETNAM), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)… theo pháp luật quốc gia, Hệ thống Madrid (Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid) và Công ước Paris.

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 • Tra cứu và đánh giá khả năng cấp bằng.

 • Nộp hồ sơ, theo đuổi đơn và trả lời công văn đến khi nhận được kết quả cuối cùng.

 • Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia như Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIETNAM), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)… theo pháp luật quốc gia, Thoả ước La Hay và Công ước Paris.

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 • Nộp hồ sơ, theo đuổi đơn và trả lời công văn đến khi nhận được kết quả cuối cùng

 • Tư vấn đăng ký quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia như Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ (U.S. Copyright Office)… theo pháp luật quốc gia và Công ước Berne.

TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED

We are always ready to address your questions.
Don't hesitate to contact us!

Contact information

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ