Chuyển giao công nghệ và thương mại hoá

  • Tư vấn pháp lý và chiến lược chuyển giao công nghệ và thương mại hóa hiệu quả tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
  • Kết nối với các bên chuyển giao hoặc bên nhận chuyển giao công nghệ, tài sản trí tuệ.
  • Tìm kiếm, phân tích và xúc tiến việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao công nghệ từ chủ sở hữu của những tài sản trí tuệ có nội hàm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED

We are always ready to address your questions.
Don't hesitate to contact us!

Contact information

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn.
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Thông tin liên hệ